לוגו לאורך 02

Contact us

Telephone: 02-9990162
Cell (Gadi Sternbach): 052-3859926
email: gadi@hsw.co.il

Winery & Restaurant Hours

Friday & Saturday : 10:00 AM–18:00 PM
During the weekdays please call in advance

 

Address

D.N. Emek Ha'Ella
Giva’at Yesha’yahu 83