HSW winery work 6
גדי- היינן, טעימת חביות של יין אדום

חיידק היין דבק בגדי שטרנבך בשנת 1971.

את רובה בילה ברעיית צאן באנגליה ובסקוטלנד ואת חלקה בטיולים באירופה. במהלכם ביקר בכרמים וביקבים, טעם את יינותיהם, אכל במסעדותיהם והתארח בפונדקיהם הכפריים.
שם נולד החלום לטעת כרם, לייצר יין, לארח ולהסעיד.

כשחזר לארץ נטש את גידול הצאן ועבר לעסוק בהדרכת טיולים בסיני.
לאחר פרק של לימודים בגיאולוגיה הקים את החברה הראשונה לטיולי טרקינג בסיני ונעשה יזם בתיירות.
החלום הישן נדחה אך לא נשכח. לימים הגיעו גדי ורעייתו שולה לגבעת ישעיהו, כדי לטעת כרם ולגדל יין.

לאחר שנים של שתיית יין באופן מודע למראהו, לריחותיו ולטעמיו, כשהחליט לעשות, למד את תורת ייצור היין מהספרות ומתוך עשייה, ניסוי וטעייה.

HSW winemaker adam
אדם- היינן במהלך בציר

אדם שטרנבך נולד וגדל עם יין. בגיל 9 השתתף בנטיעת כרם ג'נבא. בגיל 12 השתתף בבציר הראשון של היקב. מאז השתתף, במידת יכולתו, בכל העבודות בכרם וביקב. עם השנים התמחה, עד שאת בצירי 2011-14 ניהל כמעט באופן עצמאי. 

בקיץ 2014 סיים את לימודי התואר הראשון ב'מדעי הצמח' בפקולטה לחקלאות ברחובות.
בשנת 2020 סיים את לימודיו וקיבל תואר בכורמות ובייננות באוניברסיטת גייזנהיים, אשר בריינגאו, שבגרמניה.

אדם מנהל כעת את הכרם ואת היקב.