יין חרס

"האומר לחרס ולא יזרח, ובעד כוכבים יחתום." 
(איוב ט, 7. בתשובת איוב לבלדד השוחי)

"יין חרס" נוצר בשתי חביות עץ אלון שעמדו בחצר היקב חשופות ל'חרס" הוא השמש. בסתיו 2003 לאחר השקת יין עמק האלה 2003 העברנו כ 150 ל' שנותרו מיין עמק האלה 2002 לחבית בחצר. כדי  שיהפכו לחומץ ושכחנו מהם. לאחר זמן רב באנו לשאוב מהחבית חומץ וגילינו, שעל פני הנוזל התפתחה שכבה של שמרי פרח (פלור) ולנוזל היה טעם דומה לטעמו של יין שרי. חיזקנו את היין בכוהל ומאז, בכל פעם שנותר ביקב יין, שלא נמצא לו מקום באחד הממסכים, הוא הועבר לאותה חבית וחוזק בהתאם. כשהתמלאה החבית (לא לגמרי- בחביות שרי משאירים מרווח בראש החבית, כדי שיתפתחו שמרי הפלור על פני היין) המשכנו לחבית שניה. זו התמלאה בקיץ 2012.

בשתי החביות נעלמה לאחר זמן שכבת השמרים והיין קבל אופי יותר מחומצן. לאחר פעולות של ייצוב, הצללה שפייה וסינון  חזקנו את היין לשיעור של כ 18.5% אלכוהול. בסוף ינואר 2013  בקבקנו כ550 בקבוקים.

התוצאה היא יין בעל אופי מחומצן וניחוח אופייני של שקדים ואגוזים קלויים. את בקבוקי היין יש לאחסן בעמידה במקום קריר ואפל ללא תנודות גדולות בטמפרטורה. אין צורך במקרר יין. בקבוקים פתוחים ניתן לשמור משך כמה שבועות בחדר קריר. להגיש ב C°16-°14. בכוסות יין לבן רחבות.

מחיר לבקבוק 110 ₪, 6 בקבוקים 630 ₪, 12 בקבוקים 1200 ₪