יין נחל חכליל וורוד 2017 עשוי מכ 50% ענבי קברנה סוביניון ומכ 50% ענבי פטי וורדו מכרם ג'נבא.

בסוף אוגוסט נבצרו כ 800 ק"ג לדונם.

התירוש, הושרה כ 8 שעות עם הקליפות, נסחט, הוצלל במידת האפשר והותסס באיטיות ובטמפרטורה נמוכה על שמרי הבר שהיו עליו, ללא תוספת שמרים.

היין לא עבר ביגור בחביות עץ.

התוצאה היא רוזה יבש פירותי ורענן.

נחל חכליל ורוד 2015 עשוי ברובו (כ- 43) מענבי סירה, שנבצרו בכרם ג'נבא (ב') ובחלקו, מענבי פרגולת הגפנים של היקב, שכולה נטועה קברנה סוביניון.
בשבוע השני של אוגוסט נבצרו בכרם כ- 900 ק"ג לדונם. אליהם נוספו בתחילת ספטמבר ענבי הפרגולה. הענבים נמעכו לתירוש, שהושרה כ-10 שעות עם הקליפות, נסחט, הוצלל במידת האפשר והותסס באיטיות ובטמפרטורה נמוכה על שמרי הבר שהיו עליו, ללא תופסת תרבית שמרים.
היין יוצב בקור ובחום, הוצלל, סונן ובוקבק בתחילת ינואר 2016.
התוצאה היא יין קליל, פירותי ופריך. בפברואר 2016 היין מוכן לשתייה.

יין וורוד דה לה פרגולה 2014 עשוי כולו מענבי פרגולת הגפנים של היקב, שכולה נטועה קברנה סוביניון. בתחילת אוגוסט נבצרו ידנית כ 500 ק"ג. הענבים נמעכו לתירוש, שהושרה כ 20 שעות עם הקליפות, נסחט, הוצלל במידת האפשר והותסס באיטיות בטמפרטורה נמוכה על שמרי הבר שהיו עליו, ללא תוספת תרבית שמרים. היין הוצלל, יוצב בקור, סונן ובוקבק. התוצאה היא יין קליל, פירותי, ופריך. ועם זאת אינו מסתיר לחלוטין את יחוסו הזני. בנובמבר 2014 היין מוכן לשתייה.