נחל חכליל לבן 2017 עשוי מכל יבול הוויונייה (כ- 2/3 מהיין) וכממחצית יבול הרוסאן בכרם ג'נבא (ב') (כ- 1/3). התחילת אוגוסט נבצרו ידנית כ- 800 ק"ג לדונם.

התירוש הוצלל במידת האפשר והותסס באיטיות ובטמפרטורה נמוכה על שמרי הבר, שהיו עליו, ללא תוספת תרבית שמרים. היין לא עבר ביגור בחביות עץ.

התוצאה היא יין מעודן, פירותי, קל גוף ורענן.

יין נחל חכליל לבן 2016 עשוי מכל יבוש הוויוניה ( כ 2/3 מהיין) ומכמחצית יבול הרוסאן בכרם ג'נבא (ב') (1/3).

בתחילת השבוע השני של אוגוסט נבצרו ידנית כ 1200 ק"ג לדונם. הענבים נמעכו לתירוש, שנסחט, הוצלל במידת האפשר והותסס באיטיות ובטמפרטורה נמוכה על שמרי הבר, שהיו עליו, ללא תוספת תרבית שמרים. היין יוצב בקור ובחום, הוצלל, סונן ובוקבק בתחילת פברואר 2017.

התוצאה היא יין מעודן, פירותי קל גוף ורענן.

יין נחל שוכה לבן 2016 (כמעט יבש) עשוי מכל יבול הוויונייה (כ 2/3 מהיין) ומכמחצית יבול הרוסאן בכרם ג'נבא (ב') (כ 1/3 ). בתחילת השבוע השני של אוגוסט נבצרו ידנית כ 1200 ק"ג לדונם. הענבים נמעכו לתירוש, שנסחט, הוצלל במידת האפשר והותסס באיטיות ובטמפרטורה נמוכה על שמרי הבר, שהיו עליו, ללא תוספת תרבית שמרים. היין יוצב בקור ובחום, הוצלל, סונן ובוקבק בתחילת פברואר 2017. התוצאה היא יין מעודן, פירותי, קל גוף ורענן. בפברואר 2017 היין מוכן לשתייה.

יין נחל חכליל לבן 2015 עשוי מכל יבול הוויונייה (כ 32 מהיין) ומכמחצית יבול הרוסאן בכרם ג'נבא (ב'). בשבוע השלישי של אוגוסט נבצרו ידנית כ-1200 ק"ג לדונם. הענבים נמעכו לתירוש, שנסחט, הוצלל במידת האפשר והותסס באיטיות ובטמפרטורה נמוכה על שמרי הבר שהיו עליו, ללא תוספת תרבית שמרים.
היין יוצב בקור ובחום, הוצלל, סונן ובוקבק בתחילת ינואר 2016.
התוצאה היא יין מעודן, פירותי, קל גוף ופריך. בפברואר 2016 היין מוכן לשתייה.

יין נחל חכליל לבן 2014 בשנת 2010 נטענו בכרם ג'נבא חלקה ב'. כ- 13 דונם צמודים לכרם ג'נבא הוותיק במורד נחל חכליל. כשני שליש מהחלקה נטוע בענבי סירה. בשליש הנותר שלוש חלקות קטנות של כ 1.5 ד' כ"א של ענבים לבנים מן הזנים סוביניון לבן, וויונייה ורוסאן. היין עשוי מכל היבול השני של הזנים הלבנים.
הרכבו כ 45% סוביניון לבן כ 35% רוסאן וכ 20% וויונייה. בסוף יולי ובחציו הראשון של אוגוסט נבצרו ידנית כ500 ק"ג לדונם. הענבים נסחטו לתירוש, שהוצלל במידת האפשר והותסס באיטיות בטמפרטורה נמוכה. היין הוצלל, יוצב בקור, סונן ובוקבק. התוצאה היא יין מעודן, פירותי, קל גוף ופריך. בנובמבר 2014 היין מוכן לשתייה.